F O R T E L L E R K R A F T

TVERRFAGLIG NETTVERK FOR STERKERE INNHOLDSPRODUKSJON
OG FORMIDLING

FORTELLERKRAFT

Er et tverrfaglig nettverk av medlemmer og samarbeidspartnere som har et klart mål om å tilby og styrke innholds-produksjon og budskapsformidling. Aktørene i nettverket har allsidig og solid faglig tyngde. Her finnes mye kunnskap/viten, kompetanse, erfaring, kreativitet og mange talenter.

 

HOVEDINTENSJONEN

Hovedintensjonen med Fortellerkraft.no er å sikre våre kunder både kvalitet, kapasitet, fleksibilitet og variasjon i uttrykk, særpreg og prisnivå. Da tror vi nettverk er tingen. Derfor finner du også flere aktører innen samme arbeidsoppgaver og fagfelt: Alt fra større anerkjente virksomheter og firma – til mindre grupper og dyktige frilansere. Vi vil også ha med et utvalg av eksperter på spesifikke områder innen budskapsformidling generelt, og spesialister på ulike målgrupper og spesielle tema. Målet at du som kunder kan få kvaliteter, kapasitet, særpreg og prisnivå tilpasset de krav, ønsker, behov og budsjett som er aktuelt for det enkelte prosjekt.  Vår intensjon er også at nettverket skal vokse, særlig innen spesialister og eksperter på ulike felt. Derfor hører vi gjerne fra deg som har noe relevant, aktuelt og unikt å tilføre.

 

BRUK NETTVERKET SLIK DET PASSER DEG – VI HJELPER DEG GJERNE

Tverrfagligheten i Fortellerkraft har som mål å dekke flest mulig relevante aspekter som i vid forstand inngår i innholdsproduksjon og budskaps-formidling. Firma og personer i nettverket kan benyttes fleksibelt; enkeltvis, eller settes sammen i store og små team, alt etter hva som er aktuelle ønsker og behov. Det kan være komplette prosjekter, praktisk utføring av én eller noen konkrete oppgaver du/dere vil ha hjelp med, eller konsulentbidrag og rådgivning på ulike felt.

 

FORTELLERKRAFT

 Som domene og konsept eies, ledes og driftes av MF Design AS v/ innehaver og kontaktperson Marton Lenoard Fiskå. Han vil normalt være den som leder prosjekter relatet til Voice Of Norway. For andre prosjekter kan det variere hvem som er prosjektleder.
Fiskå er grafisk designer, interiørkonsulent, kunstner, sosionom, lærer innen visuelle kunstfag i kulturskolen, samt agent og kontaktperson i Rogaland for Voice Of Norway. Utover Rogaland kan det ut fra nærmere avtaler også være aktuelt å ta oppdrag for Voice Of Norway andre steder i Norge. Er du annet sted i Norge og ser dette, så ikke nøl med å ta kontakt, så finner vi en løsning.

 

BLI MEDLEM?

Young caucasian man with beard listening to music wearing headphones outdoors on a sunny day

VOICE OF NORWAY – OG MYE MER!

For all del; vi jobber gjerne med alle mulige slags lovlige, spennende, nyttige, morsomme
og verdifulle budskap – utover Voice Of Norway. I Fortellerkraft har vi kapasitet og vil svært gjerne bidra med innholdsproduksjon og formidling i alle aktuelle konsepter og prosjekter.

Voice Of Norway er likevel et så aktuelt, sterkt og unikt konsept og formidlingsverktøy at vi prioriterer det helt på topp. Med Voice Of Norway kan du på en fantastisk effektiv, engasjerende og bærekraftig måte nå dine målgrupper, på rett sted, til rett tid, og på alle språk og dialekter du måtte ønske. Voice Of Norway kan brukes i alle sammenhenger, inne, ute, på land og sjø, og er særlig egnet til formidling innen kunst, kultur, natur, historie, reiseliv/turisme/transport, skole/opplæring og næring.

BLI MED PÅ REISEN!

VI VIL LAGE INNHOLD SOM STIKKER SEG UT

Å få oppmerksomhet i dagens vrimmel av budskap er ekstra krevende. Kunnskap, kompetanse, ekspertise, erfaring, kreativitet og talent er viktige ingredienser.

 

Noe av poenget og fordelen med et nettverk er muligheten til tverrfaglig dialog hvor vi sammen kan vurdere problemstillinger og løsningsforslag, og diskutere hvordan gode løsninger kan bli bedre. Sammen skaper vi økt fortellerkraft og styrker slik mulighetene for at du lykkes i å nå frem med ditt budskap. Her har vi utvilsomt et felles mål: Vi lykkes bare når du lykkes!

KAN VI LAGE INNHOLD FOR DEG?

VI ELSKER HISTORIER

Vi elsker historier og vi kan forteller dem gjennom aktuelle medier slik at dine kunder får den beste opplevelsen. 

 

Det beste i en produksjon er menneskene som er involvert. Med vår samlede kompetanse kan vi utvikle ditt prosjekt fra a til å, og følge deg gjennom hele prosessen. Vi hjelper deg gjerne med å utvikle idéer, tema og konsept. Prosjektlederne våre koordinerer alle ressurser i en komplett leveranse.

 

Erfarne

Kun det beste er godt nok

Vi leverer innholdet kjapt

Vi er alltid tilgjengelige