‎‎‎‎‎‎‎

MILJØFOR_HARALD_1920x1080_ØVERST PÅ MEDLEMSSIDEN_DSC04954 (2)
Harald Liebich med naturen i fokus. FOTO: Fra Harald.

Harald Liebich

VÅR EKSPERT PÅ KUNNSKAP OM NATUREN; FAUNA, FLORA, GEOLOGI MM, EN SVÆRT VIKTIG DEL AV DET VI VIL FORMIDLE

NATURENS SENTRALE ROLLE OG BETYDNING

Naturen er en del av oss. Den omgir oss og preger oss enten vi bor i Norge eller i andre deler av verden. Den er livsviktig for vår eksistens og svært betydningsfull for vår identitet, trivsel, velvære, og for et godt liv. For turister og andre besøkende som kommer til Norge har naturen her en helt sentral plass, og er ofte det viktigste de har som mål å oppleve.

Naturfokus med måleinstrumenter, mikroskop og faglig innsikt fra studier i kjemi, fysikk og biolog ved Universitetet i Bergen. Harald har også vært lærebokforfatter, og formidler mye kunnskap om naturen via tekst og bilder i mange forskjellige media. (FOTO Fra Harald)

KUNNSKAP SOM BERIKER

Enten vi er på havet, ved sjøen, inne i en fjord, på en øy, i en dal,eller på høyfjellet, er fauna og flora mangfoldig og spennende. Og vi tror at økt kunnskap om det vi ser og det som finnes rundt oss, vil berike vår naturopplevelse og vår forståelse for naturen i betydelig grad.

 

Gjenkjennelse skaper nærhet og kontakt med det levende.
Derfor er vi også glade for å kunne presentere Harald Liebich som viktig medlem av Fortellerkraft og en kunnskapsrik ekspert på naturen.

SOLID KOMPETANSE OG LÆREBOKFORFATTER

Harald Liebich har utdanning i realfag; kjemi, fysikk og biologi ved

Universitetet i Bergen. Han har lang og allsidig erfaring, og har vært ansattsom museumslektor ved Stavanger museum, ansatt som fagmetodikklærer ved UiS, og vært ansatt som lektor ved Stavanger katedralskole (Kongsgård) fra 1994 til 2018.

Liebich har også vært lærebokforfatter for Kosmos, gjennom fire læreplan-endringer fra 1999-2020. Han har skrevet over 50 kronikker i Dagbladet, Stavanger Aftenblad, Forskning.no, og i Dagsavisen. I tillegg er Liebich en aktiv naturfotograf,og har vært det gjennom 50 år. Han er også mannen bak facebook-forumet:

«Planter, dyr og geologi i Ryfylke».

 

Aktuelle kilder:

‎‎‎‎‎‎‎