‎‎‎‎‎‎‎

Hilde Johanne Aafoss i full aksjon. Formidling og læring gjennom kroppsspråk, ord, stemmebruk og musikk. FOTO: Julie Jacobsen.

Hilde Johanne Aafoss

NORGES ENESTE PSYKOLOG SOM OGSÅ ER
MUSIKER OG PROFESJONELL HISTORIEFORTELLER

EN UNIK HISTORIEFORTELLER

Hilde Johanne spiller på flere «strenger», og har en eventyrlig CV og erfaringsrikdom. Hun er psykolog, musiker, spiller bratsj og er profesjonell historieforteller. Musikken er en viktig del av hennes liv, og i arbeidet som profesjonell historieforteller. Hun har sitt eget firma eventyrlyst.com, hvor nettopp forståelse av dybden i eventyr, fortellertradisjon og fortellingens muligheter og kraft er i sentrum. På toppen av dette har Hilde Johanne egen praksis som klinisk psykolog. Summen av disse «strengene» gjør henne til en helt unik historieforteller i Norge. En historieforteller med sjelden stor innsikt og formidlingsevne. Noe hun har vist i praksis gjennom utallige forestillinger og fortellinger, i små rom hvor hun kommer tettere på, og på store scener, for et like lyttende og berørt internasjonalt publikum.

FAGLIG STYRKE OG ALLSIDIG ERFARINGSKOMPETANSE

I tillegg til musikkstudier og psykologstudier har Hilde Johanne over en periode på over 15 år gått grundig inn i studier for å forstå historiefortelling og fortellertradisjon på et dypt plan. Hun har blant annet studert ved Emerson College i England.  
Ut fra et høyt faglig nivå og med allsidig erfaringskompetanse, kan Hilde Johanne derfor kombinere og integrere hvert av fagfeltene; musikk, historiefortelling og psykologi. Dette gir en ekstra dimensjon og faglig styrke i hennes formidling. Og hun formidler slik at det sammen med hennes personlighet gir en unik fortellerstemme og fortellerkraft.

Å lytte og å være i dialog er alltid en viktig del av god kommunikasjon. FOTO: Julie Jacobsen.

EKSISTENSIELLE OG UNIVERSELLE TEMA SOM BERØRER OG KAN FORANDRE

I sin praksis som psykolog kommer Hilde Johanne tett på mennesker som ofte er i svært krevende livssituasjoner, og skal behandles unikt, tilpasset det enkelte menneske. Samtidig kan det ofte dreie seg om eksistensielle tema og dilemma som er universelle, og derfor dypest sett berører oss alle. Vi er alle sårbare, og noe av den eksistensielle dybden som livet og vår bevissthet skaper, med tema og utfordringer alle kan kjenne seg igjen i, vil ofte være en sentral klangbunn i det Hilde Johanne formidler. Og hun formidler alltid på en mesterlig og magisk måte. Slik at det åpner opp, kommer nært, forstås, blir sterkt, berører og kan forandrer noe i oss.

 

KURS/LÆRING/VEILEDNING OG DELING – OVERFØRING AV VERDIFULL KUNNSKAP

Definisjonen på læring, er varig endring. Hilde Johanne vil at vi skal lære noe, få ny innsikt. Noe som kan hjelpe og styrke den enkelte i livets ulike faser, situasjoner og roller. Derfor tilbyr hun også kurs og veiledning slik at noe av hennes kunnskap og innsikt kan overføres tilandre, bli spredt, benyttet, og skape verdier for den enkelte og for kulturliv og næringsliv.  Erfaringer har nemlig vist henne at historiefortelling benyttet på rett måte kan gi bedrifter og virksomheter ny innsikt og ny styrke. Og både enkeltpersoner og virksomheter har en historie.

NOE AV DET HILDE JOHANNE AAFOSS TILBYR ER:

KURS I TEMA SOM:

A) Historiefortelling som markedsføring. B) Historiefortelling sompresentasjonsteknikk. C)Historiefortelling som kunstnerisk virkemiddel.

 

Noen læringsmål: 1) Lære god presentasjonsteknikk som gir økt trygghet under fremføringen. 2) Profesjonell strukturering av teksten – forenkling av budskapet3) Forståelse av hva god historiefortelling er og hvordan knytte til egne historier som underbygger og forsterker det faglige innholdet. 4) Kommunisere på en måte som skaper kontakt og tillit. 5) Kunnskapsformidling på en enkel og tilgjengelig måte.

Hilde Johanne Aafoss bidra både som skuespiller i hørespill/film/video, og som innleser av tekst. FOTO: Marianne Bjørnbakk.

HISTORIEFORTELLING I HOVEDSAK FRA TO STÅSTEDER:

1) Hvordan bruke historier for å skape engasjement og kontakt

Hvorfor er historiefortelling så viktig? Jo, ingen hører på deg hvis de ikke opplever at du er til å stole på. For at noen skal huske deg og få tillit til deg trenger de å få en opplevelse av hvem du er. Ofte har du ikke tid til at andre kan bli kjent med deg når du har et møte eller et innlegg for en ny gruppe. Så hvordan kan du gi noe av deg selv på kort tid? Du kan fortelle en god historie!

 

2) Hvordan bruke historier for å gjøre vanskelig fagkunnskap lettere tilgjengelig

Tall og fakta vekker ikke følelser – men det gjør historier. Følelser er som neonskilt som sier til hjernen din: «Husk dette!» Folk vil glemme hva du sa og gjorde, men kommer til å huske hva du fikk dem til å føle. Kombinerer vi fagstoff med historier appellerer vi til flere sider hos de vi presterer for, det logiske og rasjonelle blir forent med det sanselige og emosjonelle, noe som gjør at budskapet ditt forsterkes og blir husket mye bedre.

VEILEDNING:

Hilde Johanne tilbyr veiledning individuelt og for grupper med fokus på:
A) De fire F-er: hvordan Finne, Forme, Foredle og Fortelle gode historier. B) 6 typer historier det er viktig å mestre. C) Fortellerstrategi. D) Presentasjonsteknikk.

 

FOREDRAG: Opplev et annerledes foredrag som gir innsikt på nye og spennende måter!

Faste inspirasjonsforedrag (se www.eventyrlyst.com) eller skreddersydde foredrag for grupper og bedrifter, hvor ønskede temaer kombineres med psykologisk innsikt, fagkunnskap og relevante historier.
Noen av Hilde Johanne sine fokusområder er:
A) Kommunikasjon og formidling, B) kreativitet, C) psykisk helse, D) relasjonsforståelse,
E) verdier i praksis, F) storytelling, G) samarbeid, H) prosessarbeid

KUNSTNERISKE BIDRAG/UNDERHOLDNING:

Unike fortellerforestillinger med sang og musikk. Et annerledes kulturinnslag- passer på konferanser, fagseminar, teambuilding, TV med mer. Hilde Johanne kan også bidra somskuespiller i hørespill/film/video, og som innleser av tekst.

 

AKTUELLE LINKER FOR MER INFO FRA: 

CompEdge.no v/Adrian Søbyskogen:

Hva Kjennetegner en God Historieforteller? | Podcast med Hilde i Eventyrlyst:

https://www.youtube.com/watch?v=z1FMf6A6Eic

Hvordan Gründere likner litt på Askeladden | Podcast med Hilde Johanne Aafoss fra Eventyrlyst

https://www.youtube.com/watch?v=5St3VZND-6k

 

AKTUELLE LINKER TIL KURS FOR MER INFO FRA

 

videocation.no:
«Fortellinger som forandrer»
 https://www.videocation.no/no/course/fYIH6/fortellinger-som-forandrer-et-kurs-i-historiefortelling

«Hva er en fortelling?»
https://app.frame.io/presentations/881be4c0-01ba-4d65-a5a2-2e01683a3d2d

‎‎‎‎‎‎‎

Se mer på video: