‎‎‎‎‎‎‎

Marton_Justert_1920x1080_MG_9399 kopi
Marton Leonard Fiskå, agent for Voice Of Norway (VON) i Rogaland+ og initiativtaker til Fortellerkraft. FOTO: MF Design.

Marton Leonard Fiskå

LANG, ALLSIDIG ERFARING  OG AGENT FOR VOICE OF NORWAY I ROGALAND+

Marton er klar for oppdrag, og leder aktuelle Voice Of Norway prosjekter i Rogaland.
Han er grafisk designer, sosionom, kunstner, lærer innen visuelle kunstfag i Gjesdalkulturskole og innehaver av MF Design AS. MF Design tilbyr et vidt spekter av produkter og tjenester innen design, interiør og innholdsproduksjon. Ellers har Marton grunnutdanning innen IOPT (Identitetsorientert psykotraume teori og terapi). Ved Jæren DPS hadde han sin sosionom-praksis. Her fikk han også over flere år oppdrag til sitt firma, med produksjon avinformasjons-materiell, i samarbeid med sjefssosionom og direktør ved senteret.

 

FORTELLERKRAFT

Marton er initiativtaker til Fortellerkraft. Fortellerkraft er et eget konsept innen MF Design.Her er målet å skape og utvikle samarbeid mellom mange dyktige mennesker. Sammen kan Fortellerkraft oppnå synergieffekter og styrke innholdsproduksjon og formidling – utover det hver enkelt kan beherske og ha kapasitet til å utføre på egenhånd.  

 

VOICE OF NORWAY

Et viktig fokus nå, relatert til Fortellerkraft, er Voice Of Norway (VON). Konseptet og appen er utprøvd, forbedret og videreutviklet over 9 år. Den gir fantastiske muligheter for å nå fastboende, besøkende og turister med viktig, engasjerende og lærerik fortelling og formidling om Norge, Vestlandet og Rogaland. Her er det ingen stengetider. Innhold som legges inn i appen er tilgjengelig døgnet rundt. Bilder, tekst og profesjonelle fortellerstemmer koordineres med kart og GPS punkter. Der en er, og det en ser rundt seg; gjenstander, bygninger, natur etc., stemmer med det en blir fortalt. Dette skjer automatisk, og all verdens språk kan legges inn.

God lyddesign øker lytteopplevelsen, og med AR (Hologram) kan en benytte skuespillere og 3D objekter. Det gjør fortellingen og opplevelsen ennå mer nær og livaktig. I appen kan en publisere hva det måtte være; kunst, kultur, natur, historie, næringsliv, teknologi, opplæring og annet. Alle disse områdene som kan favne mye i bredde og dybde, opplever Marton som svært engasjerende og inspirerende å jobbe med.

 

EGEN VIRKSOMHET, ALLSIDIGHET OG INNBLIKK I MANGE FORSKJELLIGE BRANSJER

I flere 10-år har Marton arbeidet som selvstendig næringsdrivende innen kreativitet, idé, tekst, foto, design mm. Han har også vært ansatt i flere firma og virksomheter innen innholdsproduksjon og formidling. Alt fra reklame/designbyråer til redaksjoner og grafiske produksjonsbedrifter innen media, trykksaker, print og profilering.  Når en driver noe selv, må en tenke både helhet og detaljer. En må være i prosesser som beveger seg fra kreativt kaos, til struktur og spisset budskap. Marton er vant med oversikt, styring og kontroll, hele veien fra planlegging og kreative prosesser, til ferdige leveranser.

I egen virksomhet og som ansatt har Marton fått innblikk i mange spennende og veldig forskjellige bransjer. Ikke minst har det vært lærerikt og berikende å treffe mange interessante mennesker i svært ulike yrker, og se hva de jobber med. Opp gjennom årene har det blitt mange forskjellige prosjekter og oppdrag for store og små virksomheter. Fra organisasjoner, tungindustri, smelteverksindustri/Stålverk, verksteds-industri, trappeprodusent, petroleumsbransje, til kultursektor, håndverksbedrifter, stol-produsenter, forlag, avis, gullsmed og helsesektor, for å nevne noe. Summen av erfaringer ses på som en styrke i møte med nye mennesker, prosjekter og oppdrag.

FRA BLYSATS TIL DIGITAL FORMIDLING – ET HISTORISK TILBAKEBLIKK

Første møte med media og grafisk produksjon opplevde Marton i Stavanger Aftenblad på 1970-tallet. Den gang gikk det på blysats. En og én speilvendt bokstav i bly ble hentet for hånd og satt sammen til ord og budskap i settekasser. I et rom stod en stor sort settemaskin som representerte den tids fremtid. På denne kunne en trylle frem en hel tekstlinje i blysats – i én operasjon. Effektiviteten økte. Da var det bare å stable linjene rett, for videre produksjonsprosess.

 

FREMTIDEN SOM BLE HISTORIE

Siden kom EDB, hullkort, og mer moderne settemaskiner. Typografene tastet inn tekster fra maskinskrevet manus og printet ut fotosats i høy oppløsning på spesialpapir. Fotosatsen ble såskåret opp og montert for hånd med spraylim, på rett side og sted i kommende trykksak,gjerne ut fra en røft skissert lay-out.

 

På denne tiden brukte en også et stort kamera som ble kalt Repromaster. Det stod i et mørkerom med rødt lys. I mørkerommet ble det brukt spesialfilm. Filmen ble eksponert med 2 kilowatt blendende belysning som laget et kraftig smell hver gang det ble skrudd på. Etterpå ble filmen fremkalt i kjemikaliebad.

 

Til fotografering hadde Marton i en lang periode manuelt Hasselblad kamera og Broncolorblitzer med manuell lysmåling. Av fotofilm gikk det mest på Kodak, Agfa eller Fuji. Fotofilmene ble oftest fremkalt hos Ellingsen på Åsen i Stavanger. Noen ganger med forstørrelser på papir, men oftest dias (lysbilder) som beste grunnlag for videre repro når det skulle lages trykksaker. Bildene måtte da skannes på kostbare trommel-skannere og separeres i de 4 CMYK trykkfargene Cyan, Magenta, Yellow og Sort (Key). Til slutt ble alt montert sammen og retusjert på større film av reprotekniker, som grunnlag for produksjon av trykkplater. Fotografisk film ville aldri noen gang bli historie, ble det fortalt.

 

DIGITAL REVOLUSJON

På 80 og 90-tallet kom den digitale revolusjonen for fullt. PC, Mac og digitale fotokamera ble tingen. Alt ble gradvis mye enklere, og på samme tid mer avansert. En kunne se på skjermen hva en skapte. En kunne arbeide mye mer integrert, og med mer demokratiske muligheter og produksjonsprosesser. Nå er nesten alt mulig for alle. Men det er samtidig mer krevende enn noen gang, å fortelle og formidle så bra at budskapet når frem og inn hos den enkelte.

 

Det har vært interessant å følge denne utviklingen fra blysats til digitale verktøy og virkemidler. Og det blir spennende å se hva som videre vil skjer. Det viktigste er at budskap og teknologi fremmer det som er godt for kloden og menneskene her.

 

‎‎‎‎‎‎‎